Construcción y servicios
Industrial Logo Copcisa Industrial

Estratègia i objectius

L'activitat de construcció, serveis i concessions de Copcisa Corp es porta a terme des del Grup d'empreses de Copcisa Industrial. Aquest grup d'empreses està liderat per Copcisa i en el seu conjunt se situa entre els grups de referència del sector de la construcció a Espanya.

Aquesta posició de lideratge s'ha arribat a gràcies a una voluntat sistemàtica de fer les coses ben fetes. El creixement de Copcisa Industrial s'ha basat en un desenvolupament orgànic de les societats que componen el grup i en un endeutament moderat. S'ha utilitzat la capacitat financera per a generar noves oportunitats que conduïssin, sempre que fos possible, a una tornada de recursos cap al propi grup, en forma de l'activitat que li és pròpia.

El model d'empresa està basat en una organització ben estructurada, jove, orientada a promoure el lideratge del convenciment; una organització capaç de generar negoci de manera constant i sostingut.

Copcisa Industrial és avui un grup d'empreses especialitzades en els diferents àmbits de la construcció, les concessions i els serveis, que estan integrades verticalment. La seva xarxa de clients és ampli tant en el camp públic com en el privat.

copcisaindustrial.com

Copcisa Industrial és un grup d'empreses especialitzades en els diferents àmbits de la construcció i integrada verticalment.

El model d'empresa està basat en una organització ben estructurada.